Plan rada

•    FINANCIJSKI PLAN za 2021. godinu

•    GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za 2021. godinu

 

•    3. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA za 2020. godinu
•    3. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA za 2020. godinu

•    2. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA za 2020. godinu
•    2. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA za 2020. godinu

•    1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA za 2020. godinu
•    1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA za 2020. godinu
•    FINANCIJSKI PLAN za 2020. godinu
•    GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za 2020. godinu

•    Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2020. godinu
•    Izvješće o radu za 2020. godinu


•    2. FINANCIJSKI PLAN II. Izmjena za 2019. godinu
•    2. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA za 2019. godinu
•    1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA za 2019. godinu
•    1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA za 2019. godinu
•    FINANCIJSKI PLAN za 2019. godinu
•    GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za 2019. godinu
•    Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2019. godinu
•    Izvješće o radu za 2019. godinu


•    1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA za 2018. godinu
•    1. IZMJENA GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA za 2018. godinu
•    FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za 2018. godinu
•    FINANCIJSKI PLAN za 2018. godinu
•    GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za 2018. godinu
•    Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2018. godinu
•    Izvješće o radu za 2018. godinu