Prijava/najava za sjednicu

Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Upravnog vijeća, najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Opatija–Lovran–Mošćenička Draga.