Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

 

     I. Izmjena Plana nabave 2020

    Odluka 1. izmjena plana nabave za 2020. godinu