Javna nabava


Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2012. godinu
Javna nabava – Profil Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošenička Draga